Törökbálint CKÖ

Terveink 2016

2016. évi terveink, programjaink:
CNÖ Törökbálint
Programja 2016
Az OKJ SzakképzésekA Törökbálinti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat az Érdi Szakképzési Centrummal együtt működve Okj-és Ingyenes szakmai képzéseket Indít Jelentkezni lehet kapcsolat tartoknál Sárdi-Seifert Éva Szilviánál Kulturális bizottsági elnök (CNÖ) Telefon: +36 20 330 3505 E-mail: sardiszilvi@gmail.com Érettségivel: - kereskedő - iroda asszisztens Alapfokú iskolai végzettséggel: - cukrász - szakács - pincér - eladó - festő- mázoló - kőműves és hidegburkoló - központi fűtés- és gáz hálózatszerelő - villany szerelő

 

Ifjúsági klubot létre hozni. Az ifjúsági közösségfejlesztés célja a fiatalok önbizalmának erősítése, cselekvési kedvük növelése, a közösség/település iránti felelősségérzet kialakítása, közösségeik önszerveződésének elősegítése és érdekeik nyilvános megjelenítése. Az ifjúsági közösségfejlesztés révén a fiatalok képesek lesznek bekapcsolódni a település életébe. Egy helyen külön féle szakkörök programok klubok megteremtése. Szeretnénk szabad téri nyíltnapokat ahol romák és nem romák családostul együtt töltenék szabad idejüket ez egész napos időtöltés disznóvágás külön féle sportolási lehetőségek festmény kiállítás kosárfonás és zenéléssel töltenénk ezt a napot együtt jó hangulatban. Az CNÖ 2016.évben tovább szeretné fejleszteni, a már korábban megkezdett - de anyagi fedezet hiányában- félben maradt programját.
Fő célkitűzéseink között szerepel a törökbálinti cigány kisebbséghez tartozó felnőtt –és gyermek lakosság kulturális autonómiájának biztosítása, megszervezése, gyakorlása.
Az CNÖ jogi –törvényességi kötelességéből fakadva, 2016-ban is szeretné biztosítani azokat a kulturális lehetőségeket, amelyek a cigányok (romák) számára az egészséges identitástudat fejlesztéséhez járulnak hozzá.
Cél: A cigány kisebbségi programok biztosítják a felnőtt-és gyermek közösség számára a cigányság kulturális értékeinek (történelmét, irodalmát, képzőművészetét, zene -és tánckultúráját, valamint a hagyományairól szóló ismeretek) megismerését.
A cigányság kulturális értékeinek bemutatásával, szeretnénk segítséget nyújtani gyerekeknek, felnőtteknek, abban hogy a saját kulturális értékeit el tudják helyezni a magyar-és európai kultúrában.
Abban bízunk, hogy korábbi-és ezt követő programjainkkal, azok ismeretszerzési lehetőségeinek révén megőrződnek a hagyományinkban hiedelmeinkben rejlő értékek.  A történeti források, a zene és a tánc segítségével, az irodalmi-és képzőművészeti alkotásokon keresztül, megismerjük a cigány emberek szokásait, belső lelkivilágát, és ez segítheti a cigányságra jellemző érték-és normarendszer megértését.

Célprogramjaink 2016-ban
1.            Folytatni szeretnénk a már korábban megkezdett népismereti-és cigány nyelvi ismertterjesztő klubunkat felnőttek számára (kétheti rendszerességgel)
2.     Ifi-klub:
2012-ben már voltak kezdeményezések a cigány néptánc oktatás területén, de sajnos anyagi fedezet hiányában nem tudtuk folytatni. Az idén heti rendszerességgel felváltva, szeretnénk megvalósítani a tánc -és népismereti klubunkat gyermekek számára.
2.            Törökbálinti Roma Napok.
3.            Gyermektábor.

 

A program részletezése

1.Népismereti-és cigány nyelvi ismeretterjesztő klub. (felnőtteknek)
Mivel a cigány nyelv-és népismereti tematikák korosztályokra-és korosztályi sajátosságokra vannak didaktikailag feldolgozva, így a gyermek közösségnek
más módszertani-és és ismeretanyagra van szükség.
Tematika:
1.            a cigányság őstörténete
2.            a cigánysággal kapcsolatos korai magyar történeti források
3.            A felvilágosult abszolutizmus cigánysággal kapcsolatos eszméi és rendelkezései
4.            A felvilágosult abszolutizmus cigánysággal kapcsolatos rendelkezéseinek hatása, és hatékonysága
5.            A magyarországi cigányság élete a 19. század végén
6.            A nemzeti szocializmus cigányság elleni intézkedései Magyarországon
7.            A magyarországi cigányság gazdasági - társadalmi helyzete 1945-1990 között
8.            A cigányság társadalmi-gazdasági jellemzői a szociológiai kutatások tükrében.
9.            A kisebbségi önkormányzatiság 1993 után
10.          Oktatáspolitikai erőfeszítések a cigányság érdekében 1990 után
11.          A magyarországi cigány közösségek fő csoportjai
12.          A városi és falusi cigány családok életlehetőségeinek eltérései.
13.          A romani és beás közösségek jellemző vonásai.
14.          A cigány nyelvek megőrzésének lehetőségei
15.          A magyarországi cigány költészet bemutatása: költőink, íróink megismerése verseiken, prózáikon, önéletrajzaikon keresztül.
16.          A cigány képzőművészek megismerése alkotásaikon, (repró) és önéletrajzaikon keresztül.
17.          A cigány műzene jellemzői, hangszerei, motívumai.(kiemelkedő muzsikusaink, dinasztiák története)
18.          A cigány népzene
19.          A hagyomány és a modernitás hatása a cigányság tárgyi kultúrájában.
20.          A cigány néptánc jellemzői a férfi és a női szerepek jellemzői.

           A program helye: Művelődési Ház
célcsoportja: Minden törökbálinti lakos.
informálás (helyi újság, helyi program)
időpontja : Minden második szombat 17-20 óráig
alkalom: 10X 180 perc (45perc) 15 szünet
óraszám: 30 óra

2.  Gyermek-klub
Két területre oszlik:
1.            népismereti
2.            táncoktatás
Népismereti foglalkozások.
Célcsoport: 6-14 éves korosztály.
Tematika:
1.A cigányok Indiai eredete (kisfilm)
2. Európai vándorlások (szokások hagyományok átvétele (film)
3. Foglalkozások bemutatása (képi dokumentumok alapján)
4. Hiedelemvilág (eredetmondák)
5. Lakóhelyek, tárgyi emlékek bizonyítékok bemutatása.
6. Törzsi foglalkozások, és szokások
7. cigány dalok, mondókák, versek, játékok tanulása.
8. Hagyományok elevenítése: régi húsvéti-és karácsonyi játékok a cigány közösségekben.
9. Ünnepi és hétköznapi népviselet.
10. Nyelvi minimumok: Köszönési formák. Bemutatkozás, a hét napjai, színek, számok, 1-10ig, évszakok, állatnevek, gyümölcsök.
Helyszín: Művelődési Ház
Időpont: Minden pénteken 17-18 óráig
Alkalom: 20 x 60 perc = 20 óra

2. táncoktatás:
A cigány tánc alapelemeinek megismerése
A páros tánc, botoló, és a körtánc közötti különbség felismerése.
Helyszín: Művelődési Ház
Időpont: Minden péntek 18-20.óráig
Célcsoport: gyermekek-szülők
Alakalom: 20X120perc (2X45 perc) 15perc szünet.

1.            Törökbálinti Roma Napok
Erre a napra, neves cigány közéleti személyiségeket szeretnénk meghívni.
A program nagy vonalakban:
Kiállítást szeretnénk szervezni festőművészeink munkáiból.
Majd ezt követően irodalmi estet költőink verseiből.
Ezt a nagyszerű programot zárná, a már korábban is ismert hagyományos Roma Napunk.

 

4.  Gyermektábor

Jellege: népismereti-nyelvi
Célja: A cigány kultúra értékes elemeinek ápolása. Az eddig megszerzett ismeretek, alkotói folyamattá alakítása.
Tematika:
Daltanulás (Líza Líza… Mikor kicsi gyerek voltam… Zöld az erdő, stb...,)
Eredetmondák feldolgozása: rajzban
Madarakból lettünk…
A Nap és a Hold története…
Dramatizálás az általuk választott történet eljátszása, jelmezkészítés, cigánysátor készítés.
Fim-vagy újságkészítés a tábori eseményekről. Élmények, rajzok, elbeszélések stb.
Népismereti vetélkedők:(viselet, szokás, tárgyi hagyomány. foglalkozások, törzsek,
témákra építve)

A szemétszedési akciónkat is szeretnénk folytatni, Tisztítsuk meg környezetünket! Tervünk, hogy lakhelyünk erdőit és útjait megtisztítsuk! Ez nemcsak természetvédelmi, hanem esztétikai és egészségügyi kérdés is. Az őszi hónapokban egyébként is aktuális környezetünk megtisztítása, szebbé tétele. A Törökbálinti Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervei között szerepel, hogy a képviselők vezetésével szerveznek szemétgyűjtést. Kérünk miden cigány és nem cigány Törökbálinti lakost, aki teheti, vegyen részt!

A jogosítvány tanfolyamotismét elindítjuk.
Törökbálint Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (CNÖ) kedvezményes jogosítvány tanfolyamot indít, a MAZSOLA-JOGSI TANODÁVAL együtt működve, melyre nem csak roma származásúak jelentkezését várjuk.

 

Adománygyűjtés!
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, hogy aki teheti a jövőben adományaival, felajánlásaival forduljon hozzánk bizalommal, hogy még több rászorult családon tudjunk segíteni.
A Törökbálinti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat az adományozóknak a felajánlásait ezúton szeretné, megköszöni, Isten tartsa meg jó szokásukat.

 

A Városi Majálison az előző évekhez hasonlóan ismét egy fellépővel.
Főzéssel és üdítőkkel várjuk a CNÖ sátornál, amiket adomány jegyekért lehet vásárolni és a befolyt összeget a gyermek táborunkra fogjuk fordítani, hogy minél nyaralást hozzunk létre a gyerekeknek.
A Roma mikulás ünnepséget előző évekhez hasonlóan megszervezzük sajnos 2015. évben anyagi okok miatt nem sikerült megvalósítanunk, mert a reprezentációs adót kellet fizetnünk a , amit félre tettünk erre a programunkra, az adó befizetésére kellet fordítanunk.

Az év végét Batyus Cigány Bállal szeretnénk, zárni már volt két hasonló az előző években a kérésünk minél több visszajelzést szeretnénk, hogy van e rá igény és megkérnénk minden Törökbálinti lakost, romát és nem romát jöjjenek és érezek magukat jól Cigány bálunkon és minden egyes programunkon, amiket 2016-ban sikerül meg valósi tanunk.